ryze česká osivářská společnost

Svazenka vratičolistá – VEGA

Phacelia tanacetifolia L.

  • meziplodina na zelené hnojení s výbornou protierozní funkcí
  • vynikající přerušovač zúžených osevních postupů – odlišná čeleď než ostatní pěstované plodiny
  • velice atraktivní pro opylovače – medonosná
  • hustý kořenový systém vytváří jemnou síť v půdě, tvorba drobtovité struktury
  • odumřelá hmota na jaře podporuje zahřívání povrchu půdy
  • dokáže vrátit vynaložené investice svou prací v půdě
  • vynikající pro zúrodnění těžkých a jílovitých půd
  • vynikající donor draslíku, recykluje značné množství živin ve své hmotě

 

  • Má fytosanitární účinky, není hostitelkou pro háďátka (před brambory, cukrovku, zeleninu)
  • Snadno vymrzá, takže je vhodnou meziplodinou pro všechny jařiny

 

 

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod