ryze česká osivářská společnost

Meziplodinové směsi 2023

NOVÝ KATALOG ZELENÉ HNOJENÍ 2023 klikněte zde

NABÍDKA MEZIPLODINOVÝCH SMĚSÍ  klikněte zde

Váhový koeficient 0,3

 • porost minimálně 8 týdnů na standardní orná půda
 • plocha založená výsevem směsí plodin vyjmenovaných druhů
 • směs obsahuje nanejvýše 90% jedné plodiny
 • lze založit i jako podsev trávy nebo luskoviny do hlavní plodiny s platností od doby sklizně hlavní plodiny
 • 8 týdnů od založení je zakázaná aplikace POR, upravených kalů, hnojiv a omezování v růstu, mechanická nebo chemická likvidace porostu

MEZIPLODINY pro AEKO 

 • stanoveny dva tituly, jedná se o nové podopatření
 • pro každý je stanovena odlišná specifikace směsi osiv

1. Meziplodiny proti utužení půdy

2. Meziplodiny pro zlepšení struktury půdy

 • lze realizovat jen na způsobilých dílech půdních bloků (dle vrstvy utužení LPIS)
 • založení meziplodiny od 20. června do 30. září 
 • porost musí být ponechán do 31. ledna
 • nesmí být mechanicky ani chemicky omezen v růstu
 • od 1. únra do 30. duubna je povinnost zapravit porost meziplodiny do půdy, s výjimkou bezorebných technologií
 • zakázaná aplikace hnojiv a POR

 

 


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod