ryze česká osivářská společnost

Jetel šípovitý – VASIL

Trifolium vesiculosum Savi.

-jednoletý druh jetele, svým habitem připomíná vojtěšku

-lodyhy jsou vzprímené až poléhavé a duté. Listy jsou poměrně velké, elitpického až kopinatého tvaru. Květní hlávky jsou kulovitě vejčítého tvru se špičkou, vyrůstají na dlouhých stopkách

-koření do hloubky, a podporuje půdní strukturu. Fixuje značné množství N pomocí hlízkových bakterií. Výrazný zúrodňující a ozdravný efekt pro půdu. Podporuje rozvoj prospěšných půdních bakterií a hub a kořenovými výměšky zpřístupňuje živiny z pevných vazeb.

-vyšší citlivost k vymrznutí než inkarnát. Vymrzá při -10°C. Ve směsi je odolnější k vyzimování.

-medonosný, důležitý je časný termín setí

 

Pěstuje se v čisté kultuře jako hlavní plodina nebo meziplodina, případně ve směsce s jednoletým jílkem. Možnost setí na jaře do směsky jako hodnotná krmná plodina, poutající vzdušný dusík, zlepšující plodina v osevním postupu, zlepšuje strukturu půdy a obohacuje půdu o organickou hmotu.

Při pěstování jako meziplodina

  • Výsevek ve směsi: 5–10 kg/ha s jílky, inkarnátem, řekví, svazenkou.
  • Vhodná do osevního postupu s řepkou, kde působí jako přerušovač.
  • Pomalý vývoj, setí v časném termínu.
  • Při mírnějších zimách a pod sněhem může přezimovat, s jílkem může poskytnout velice dobrý pokryv přes zimu a v květnu 1. seč na zeleno před setím kukuřice.

Využití

  • Krmivo pro hospodářská zvířata
  • Komponenta jednoletých směsí
  • Meziplodina
  • Potravní zdroj pro opylovače

Podrobné informace o odrůdě

Produktový list

 

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod