ryze česká osivářská společnost

Nektarodárný a zelený úhor

Podání žádosti o změnu kultury U do 31. ledna 2024

Nektarodárný úhor

  • kontrolní období od 1. června do 15. srpna  - souvislý porost
  • v období od 1. února do 15. srpna - nelze aplikace hnojiv, POR a upravených kalů, sklizeň a pastva, MULČOVAT LZE
  • DZES 6 - kultura U pokryv půdy do 31. října

Zelený úhor

  • od 1. července souvislý porost trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi nebo směsí s dusík vázající plodinou do jejího 50% zastoupení v porostu.
  • Porost na pozemku zůstane alespoň do 15. srpna následujícího roku. V roce podání žádosti lze po 15. srpnu porost zapravit, nahnojit a do 31. října založit nový.
  • v období od 1. února do 15. srpna - nelze aplikace hnojiv, POR a upravených kalů, sklizeň a pastva, MULČOVAT LZE

Leták ke stažení

Nektarodárný úhor 1

Směs brukvovitých druhů s dynamickým růstem a rychlým zapojením porostu. Uplatní se jak v sušších, tak vlhčích podmínkách. Lze vysévat i v pozdějším termínu do poloviny května, kdy zajistí 1. června souvislý porost úhoru. Vhodná před ozimé obilniny.

Složení: ředkev olejná, lnička setá, řeřicha setá

Výsevek: 6 kg/ha

Nektarodárný úhor 2

Směs pro založení funkčního a dlouze kvetoucího úhoru s efektem pro zlepšení půdní struktury. Optimální složení pro rychlé zapojení porostu.  Pestrost použitých druhů podporuje rozvoj užitečného hmyzu a půdního života. Ideální termín setí do začátku května.

Složení: hořčice bílá, lnička setá, mastňák habešský, svazenka vratičolistá, světlice barvířs

Výsevek: 9 kg/ha

Nektarodárný úhor 3

Směs s výrazným zúrodňujícím efektem, která snáší mulčování, má dlouhou dobu kvetení a zelené vegetace. Je vhodná pro časné setí již od konce března. Díky jetelovinám je do půdy fixovaný dusík. Směs bez brukvovitých druhů je vhodná do OP s řepkou ozimou.

Složení: svazenka shloučená nebo vratičolistá, jetel nachový, jetel alexandrijský, mastňák habešský a len

Výsevek: 8 kg/ha

Zelený úhor 1

Jetelotravní směs s optimálním poměrem pro založení porostu zeleného úhoru pro víceleté využití. Rychlý vývoj a zelený pokryv půdy. Vylepšuje půdní strukturu silným prokořeněním a dotací kvalitní organické hmoty. Jetele se postarají o zásobení trav dusíkem a zvýšení přirozené půdní úrodnosti. Ideální termín setí do začátku května.

Směs: Jílek mnohokvětý, jetel nachový, jetel šípovitý

Výsevek: 14 kg/ha

Zelený úhor 2

Směs pro založení houževnatého porostu jetelotrávy pro víceletý zelený úhor. Směs vhodná pro časný termín setí na jaře. Uplatní se v sušších i vlhčích podmínkách. Má zúrodňující efekt pro půdy, které vyžadují odpočinek. Hodí se pro osetí klínů či málo produktivních částí půdních bloků.

Směs: Srha laločnatá, jetel luční, jetel alexandrijský

  • Výsevek: 14 kg/ha


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod