ryze česká osivářská společnost

Pšenice ozimá – HANSEL

HANSEL - NOVINKA

krmná pšenice (C/K)

 • raná, osinatá odrůda
 • výnosový rekordman, nepřekonatelná v suchu
 • skutečně krmná odrůda s nízkým obsahem lepku 
 • preferovaná mlýny Mondelez pro výrobu oplatků
 • vynikající zdravotní stav
 • klasy bez fuzárek
 • Výborná odolnost vůči stresu ze sucha

Přednosti

 • vysoký výnos ve všech podmínkách
 • v suchu významně výnosem převyšuje ostatní odrůdy
 • ranost a dlouhá doba nalévání zrna jsou její hlavní zbraně k úspěchu
 • silně produktivní rostliny, nádherná konstrukce porostu
 • osinatá odrůda s výbornou odolností proti fuzariózám klasu
 • nízké a pevné stéblo odolné poléhání - nevyžaduje krácení
 • velmi dobrý zdravotní stav listů dovoluje redukovat  spotřebu fungicidů
 • kompenzační typ - výnos tvoří rovnoměrně počtem plodných stébel i produktivitou klasu
 • Ranost: raná odrůda
 • Kvalita: krmná kvalita/oplatky
 • Registrace: 2019 Francie

 

Zdravotní stav

 • Padlí: 5/6
 • Braničnatky: 7
 • Rez pšeničná: 8
 • Rez plevová: 7
 • Choroby pat stébel: 6
 • Fusariózy klasu: 6/7
 • Odolnost poléhání: 7,5 
 • Přezimování: 5,5 

KVALITA

 • Obsah N-látek:  střední až dobrý
 • Objemová hmotnost:  vysoká až velmi vysoká
 • P/L (poměr pevnosti a tažnosti): 0,2-0,5 (velmi tažné těsto)

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod