ryze česká osivářská společnost

Ozeleněný kolejový řádek

Ozeleněný kolejový řádek

Nabízíme směsi pro ozelenění kolejových stop postřikovače. Je to možnost, jak založit neprodukční plochy v produkčních oblastech a dosáhnout pravidelného rozložení víceletých kvetoucích pásů na půdním bloku. Toto řešení má celou řadu benefitů, ačkoliv se sníží produkční plocha, nemusí se významně redukovat celkový výnos, navíc je zde přínos v posílení biodiverzity a protierozním účinku.

Složení směsí je vždy navrženo na míru osevnímu postupu, kde bude uplatněn.

Žadatel na pásu ozeleněného kolejového řádku zajistí:

  • založení porostu plodiny nebo směsi pro: plodiny pro úhor, ochranný pás kolem krajinného prvku, ochranný pás typu souvrať a dělící pásy, ozeleněný kolejový řádek, dále pak dusík vázající plodiny , které nepřesánou 50% ve směsi s travami nebo porost trav čeledi lipnicovité
  • plodina nebo směs musí být odlišná od hlavní plodiny
  • zákaz aplikace PRO , upravených kalů a hnojiv od 1.6 do 15.8.