ryze česká osivářská společnost

Ječmen jarní – ZHANA

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání je střední, odolnost proti lámání stébla je střední až dobrá. Vyniká velmi dobrou odolností k podrůstání. Dobrý zdravotní stav, zejména vysoká odolnost k padlí a dobrá odolnost k fuzariózám v klasu. Zhana má zrno velmi velké, HTS (53 g), vyniká velmi vysokým podílem předního zrna, a to i v sušších podmínkách. Je vhodná do všech oblastí pěstování sladovnického ječmene.

Podrobné údaje o odrůdě

Přednosti

 • Sladovnická odrůda s kvalitou pro ,,České pivo
 • Vysoký a stabilní výnos zrna
 • Velmi vysoký podíl předního zrna i v sušších podmínkách
 • Ranost: středně raná odrůda
 • Kvalita (USJ): hodnota ukazatele sladovnické kvality 6,1 bodu.
 • Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“.
 • Registrace: 2013 Česká republika 

Pěstitelská doporučení

Optimální termín setí co nejdříve, jakmile to půdní a klimatické podmínky dovolí. Při pozdním setí a horších podmínkách zvýšit výsevek:

 • včasné setí 350 – 380 zrn/m²: optimální termín setí
 • střední 370 – 400 zrn/m²: vhodný
 • pozdní 400 – 420 zrn/ m²: méně vhodný

Nutná kvalitní příprava půdy před setím, dodržovat rovnoměrnou hloubku setí, optimální hloubka setí 2 cm (v závislosti na podmínkách).

 

Zdravotní stav

 • Padlí: 8,6 (velmi dobrá)
 • Rez ječná: 5,5 (střední až dobrá)
 • Hnědá skvrnitost: 6,2 (dobrá)
 • Rhynchosporiová skvrnitost: 5,0 (střední)
 • Fuzariózy klasů: 7,6 (dobrá až velmi dobrá)
 • Nespecivická skvrnitost: 7,5 (dobrá až velmi dobrá)
 

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod