ryze česká osivářská společnost

Hrách setý jarní - PROSPER

Žlutosemenný hrách

Poloráná až polopozdní odrůda

Typ odrůdy semi-leafless (úponkový hrách)

Rostliny jsou středně vysoké až vysoké

HTS 220 – 240 g

Výnos zrna vysoký = 105 % na kontroly (průměr let 2015-2017)

Přednosti

  • rychlý počáteční růst
  • vysoký výnos semene 
  • vysoký obsah bílkovin
  • vyrovnaná barevnost semen
  • vysoká odolnost proti poléhání
  • velmi dobrý zdravotní stav a plasticita 
  • vhodný i pro senáže a do luskoobilných směsek
  • drobné semeno snižuje potřebu a náklady na osivo

 

Doporučený výsevek 0,9 až 1,1 VJ/ha - dle podmínek a termínu setí.

 

 

 


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod