ryze česká osivářská společnost

Jetel alexandrijský

Trifolium alexandrinum 

 • Odrůda: FARAON

 • jednoletá, vymrzající jetelovina

 • uplatňuje se jako vícesečná pícnina, do meziplodinových směsí nebo jako doprovodná plodina do řepky ozimé
 • po založení porostu je tolerantní k suchu
 • roste vzpřímeně podobně jako vojtěška
 • má výrazný zúrodňující efekt
 • fixuje značné množství dusíku

 • během krátké vegetační doby hluboce prokořeňuje půdu, dobře zvládá i utužení, výrazně zlepšuje strukturu půdy 

 • není nutné inokulovat, rychlá tvorba kořenovýh hlízek a fixace dusíku

 • má ozdravný vliv na půdu

 • podporuje rozvoj půdních mikroorganismů a zpřístupnění živin

 • Pro krmné účely

 • produkce kvalitní píce, která pomalu stárne

 • slouží jako rychlá náhrada v případě výpadku zelených krmiv, jako čistosev nebo ve směsi s jílkem jednoletý

Termín setí: jaro březen/duben, léto do poloviny srpna
Délka vegetace: 90 a více dní

Dynamika vzcházení: rychlá 
Dynamika růstu: středně rychlá

Hloubka setí: 1–2 cm
Výsevek: 10-15 kg/ha

HTZ: 2–3 g

Potlačení plevelů: střední
Citlivost k mrazu: ano (0 až -2 °C)

Nároky na půdu:

 • nemá zvláštní nároky, snáší i nížší pH

Tolerance k utužení: vysoká
Slámě v seťovém lůžku: citlivá, lépe setí přímo do strniště

Potřeba hnojení N: nízká

Kořenový systém: hlavní kořen zasahuje hluboko a spousta jemných kořínků podporují strukturu půdy 

Vhodné do směsí s: svazenka, hořčice, ředkev, světlice, jílek jednoletý

Zařazení v osevním postupu:

 • jako hlavní plodina - pícnina setá na jaře (2 až 4 seče)
 • jako meziplodina:
 1. před jařiny náročné na výživu N - kukuřice, cukrovka, mák
 2. pro společné setí se řepkou
 3. pro přímé setí pšenice do meziplodiny - jetel zničí mráz nebo běžné herbicidy proti dvouděložným
 • Způsob a termín likvidace: podzim vymrznutí, jaro mechanicky při přípravě půdy

 


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod