ryze česká osivářská společnost

Řeřicha setá

Lepidium sativum

Řeřicha setá je rychle rostoucí jarní olejnina, nenáročná na výživu i stanoviště pěstování. Je typická rychlým počátečním vývojem, proto je dobrým konkurentem a omezuje růst plevelů. Roste i za sucha, snáší utužení, prokořeňuje půdu do hloubky. Přesto že je to olejnina není náročná na N v porovnání s hořčicí nebo ředkví. Dobře si osvojuje živiny z půdy a ve své organické hmotě zachytává hodně P, Ca, Mg a dlaších prvků, pro které si dokáže sáhnout do hlubších vrstev půdy a vrátit je zpět do kořenové zóny. 

Je  vhodným přerušovačem mezi obilniny, snáší i pozdní setí.

Jedná se o brukvovitou plodinu, proto není vhodná do oblastí s výskytem nádorovitosti košťálovin a do osevních postupů s vysokým zastoupením řepky.  

Video z porostu

 

Řeřicha se velmi dobře uplatňuje ve směsích meziplodin, vyznačuje se jemným habitem a silným kořenem. Není atraktivní pro dřepčíky! Není tak zeleným mostem, pro množení dřepčíka olejkového. Díky své nenáročnosti je vhodná pro přímé setí, nevadí ji utužení ani nedostatek živin, roste i za sucha.

Velmi vhodná do směsi se svazenkou nebo ředkví, ale i do více komponentových směsí. Výhodou je nízká HTS (cca 1 – 1,3 g/1000 semen), proto výsevek 2–4 kg/ha, ve směsi pak jen 1–2 kg/ha. Tím je řeřicha velice ekonomicky zajímavá a může výrazně snížit náklad na meziplodiny.

Při pěstování jako meziplodina

  • Výsevek ve směsi: 1–2 kg/ha s hořčicí, ředkví, svazenkou, ad.
  • Vhodná do osevního postupu s obilninami, kde působí jako přerušovač
  • Velmi rychlý počáteční vývoj, setí možné i v pozdním termínu
  • Při setí v časném termínu je dobrou předplodinu pro časně seté ozimy
  • Není atraktivní pro dřepčíky a nepodporuje jejich šíření do řepky.

Využití

  • Meziplodina
  • Potravní zdroj pro opylovače
  • Olejnina, zelenina
 

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod