ryze česká osivářská společnost

Ochranný pás vodních toků

Ochranný pás vod 1

  • Rychle rostoucí směs dvou druhů trav k ozelenění pásů podél vodních toků.
  • Zapojený porost těchto trav dobře snáší přejezd zemědělskou technikou.

Směs: jílek mnohokvětý, srha laločnatá

Výsevek: 20 kg/ha

Ochranný pás vod 2

Směs dvou druhů trav a jeteloviny v podílu do 10% odpovídá podmínkám pro Ekoplatbu

Vhodná i na méně úrodné pozemky s dobrou odolností proti poškození případným přejezdem. Jeteloviny produkují dusík

Směs: kostřava červená, srha laločnatá, jetel plazivý nebo tolice dětelová nebo štírovník růžkatý

Výsevek: 18 kg/ha

Leták ke stažení

 


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod