ryze česká osivářská společnost

Světlice barvířská – ARA

 

  • netradiční olejnina, kterou lze využít jako letní meziplodinu
  • rychle vzchází a potlačuje plevele
  • vzpřímený vzrůst, středně vysoké rostliny – snadná likvidace
  • dobře snáší sucho a méně úrodné půdy, nemá ráda zamokření
  • teplomilná rostlina, vyžaduje časný termín setí
  • dlouhý, kůlový kořen – bio drill efekt - schopnost rozrušit půdní utužení
  • využívá a recykluje živiny i z větších hloubek
  • zelená hmota obsahuje vysoký podíl cukru, do fáze butonizace lze zkrmovat jako chutnou pící
  • vymrzající, citlivost k chladu -7°C
  • velmi vhodná do směsí se svazenkami či jetelovinami

 

 

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod