ryze česká osivářská společnost

Jetel nachový - KARDINÁL

Trifolium incarnatum

 • přezimující meziplodina s výbornou protierozní a a ochrannou schopností pro půdu

 • prosperuje i na chudších půdách, dobře snáší sucho i vlhká stanoviště

 • na jaře brzy obnovuje růst a fixaci dusíku

 • fixuje značné množství N pro potřeby následné plodiny

 • na jaře má dynamický nárůst hmoty, v případě potřeby poskytuje kvalitní píci. Na horších půdách lze využít jeho zúrodňující efekt, a likvidovat až po druhé seči a následně zaset řepku

 • kořen je svazčitý, jemný, podporuje drobtovitou strukturu půdy

 • má ozdravný vliv na půdu, podporuje rozvoj půdních mikroorganismů a zpřístupnění živin

 • Nároky na půdu:

 • nemá zvláštní nároky
 • Tolerance k utužení: střední
  Slámě v seťovém lůžku: citlivá

  Potřeba hnojení N: nízká

  Kořenový systém: bohatě koření, hlavní kořen zasahuje hluboko a spousta jemných kořínků podporují strukturu půdy 

  Vhodné do směsí s: svazenka, hořčice, žito, oves, světlice

Termín setí: srpen
Délka vegetace: 90 a více dní

Dynamika vzcházení: rychlá
Dynamika růstu: rychlá

Hloubka setí: 1–2 cm
Výsevek: 12 kg/ha
HTZ: 2–3 g

Potlačení plevelů: velmi dobré
Citlivost k mrazu: ano (-15 °C)


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod