ryze česká osivářská společnost

Bob setý – NANAUX drobnosemenný

NANAUX

bob polní drobnosemenný

 • Jarní odrůda bobu
 • Registrace Francie 2019
 • Velmi nízká HTZ (220 až 260 g)

Přednosti:

 • drobné semeno a nízká HTZ
 • v 1kg je 2x více semen než u běžného bobu
 • snižuje objem potřebného osiva
 • snažší setí
 • mohutný kůlový kořen
 • intenzivní tvorba kořenových hlízek a fixace dusíku do půdy
 • rychlý růst při setí na jaře i na podzim

Uplatnění:

 • meziplodinové směsi
 • doprovodná plodina pro řepku a další plodiny
 • kvalitní pícnina do krmných směsí

 

 

ŠIROKÝ POTISK FAZOLÍ. (MALÉ PMG) NANAL

 17828

Jarní fazole na podzim rychle roste, snadno se ničí.

 

Jarní bob s obzvláště velmi malým PMG: PMG 272g NANAUX je registrací Francie 2019.
Pozor, neporovnávejte náklady v eurech/kg semene fazolí, ale náklady na ha s cílenou hustotou setí v zrnech/m². PMG fava fazolí se pohybuje od 250 do 700, standard je 550 g. V porovnání se standardním fazolem máte tedy v 1 kg malých fazolí NANAUX PMG dvakrát více semen a máte dvakrát větší povrch. Jednodušší je také výsev do směsi.

Fazol jarní je velmi zajímavá luštěnina pro výrobu rostlinných pokryvů, doprovodných rostlin k řepce nebo k výrobě soraže. Ve skutečnosti má silný kůlový kořen, který uvolňuje půdu, vzpřímený zvyk, který lze použít jako kůl. A konečně, jako doprovodná rostlina k řepce má podle Terre Inovia fazole faba prokazatelně odpudivý účinek na zavíječe a larvy velkých blešivců.

Doprovodná plodina pro řepku

 • rychlé zapojení porostu 
 • intenzivní prokořenění půdy, podpora růstů kořenů řepky
 • zpřístupnění živin - fosfor, dusík a další a to již na podzim a dále i na jaře při rozkladu vymrzlé organické hmoty
 • zlepšuje fitnes rostlin řepky
 • ve směsi s dalšími druhy, jako například peluška ozimá nebo jetel alexandrijský, pohanka, mastňák
 • potlačují plevele 
 • snižují atraktivitu řepky pro řadu škůdců - dřepčík olejkový, pilatka ad.
 • podpora biodiverzity a přirozených predátorů škůdců
 • nástroj jak snižovat sportřebu hnojiv a přípravků na ochranu rostlin při udržení intenzity produkce řepky
 • velmi zajímavá technologie a snadno realizovatelná

 

 

 


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod