ryze česká osivářská společnost

Ředkev olejná a čínská

Raphanus sativus 

 • Brukvovitá plodina, využívaná především jako meziplodina
 • Má rychlý růst, vhodná i pro pozdní termíny setí
 • Odolná nízkým teplotám, roste i za krátkého dne
 • Silná konkurenční schopnost vůči zaplevelení
 • Vytváří silný a hluboký kůlový kořen
 • Bio-drill efekt – přirozená drenáž a meliorační efekt, rozrušuje utužení půdy
 • Antinematocidní účinnost – redukuje populaci háďátka řepného v půdě
 • Omezuje vyplavování živin a ztráty N – ideální pro kombinaci s digestátem
 • Zachytává a zpřístupňuje živiny z hlubších vrstev pro následnou plodinu (P, N, Ca, Mg)
 • Nízké náklady na osivo, výborná ekonomika a přínos pro půduev olejná raná
 • má rychlý nárůst nadzemní hmoty
 • brzo přechází do fáze květu a láká řadu hmyzu
 • kořen je tenký ale hluboký
 • brzy dřevnatí a celá rostlina včetně kořene má vysoký poměr C/N
 • je vhodná pro pozdně seté meziplodiny spolu se lničkou nebo řeřichou

 

 

 

 

Je nekolik typů ředkve - volba je závislá na termínu setí a technologii

Ředkev olejná raná

 • velmi rychle roste a zakrývá půdu
 • vytváří mohutné rostliny, které kvetou po 60 dnech
 • bílé květy jsou atraktivní pro řadu hmyzu
 • vytváří hluboké kořeny, které prorůstají utuženou půdou
 • hmota nadzemní i podzemní hmoty ma vysoký podíl C/N pomalu se rozkládá
 • má vysoké nároky na N pro svůj růst, velmi dobře se hodí v kombinaci s digestátem
 • je vhodná pro pozdní termíny setí společně s hořčicí, lničkou nebo řeřichou

Ředkev olejná pozdní

 • velmi rychle roste a zakrývá půdu
 • vytváří přízemní růžici a nepřechází do květu během podzimu
 • vytváří mohutné ředkve – tvar se podobá řepě, závisí na hloubce druhu půdy
 • dobře vymrzá a rostlinná hmota se brzy rozkládá díky nižšímu podílu C/N
 • po vymrzlých kořenech zůstávají prostory bohaté na živiny (P), podporují zasakování vody
 • je vhodná i pro časnější termíny setí společně se svazenkou, řeřichou, jetelovina

Ředkev čínská

 • podobné vlastnosti jako pozdní ředkev olejná
 • ředkev je velmi silná a hluboká, část vyrůstá nad zemí
 • lze dobře mechanicky porušit a zamezit jarní obrůstání
 • je bohatým zdrojem cukrů a kvalitní organické hmoty pro půdu
 • funguje jako přirozená drenáž

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod