ryze česká osivářská společnost

Meziplodiny a podsevy

Meziplodiny – Greening a zelené hnojení

Váhový koeficient 0,3

Meziplodiny jsou nedílnou součástí osevních postupů především farem zaměřených na rostlinnou výrobu. Čerpání dotací na jejich použití je proto účelné. Aby bylo možné využít plochu meziplodin jako EFA, musí být tyto plodiny využity na zelené hnojení nebo pro zajištění souvislého pokryvu půdy. Meziplodinami lze současně s greeningem plnit i DZES 4 – protierozní ochranu.

Pro plnění podmínek Greeningu lze meziplodiny založit jako:

1. Směs alespoň dvou plodin z vyjmenovaných druhů (jedna plodina max 90%)

nebo

2. Podsev trav a jetelovin do hlavní plodin: následně se založí ozim – letní varianta, nebo se tráva nechá do 2. roku jako hlavní plodina (např semenné porosty) – ozimá varianta, zákaz aplikace POR od 1.8. do 24.9.

Varianty meziplodin dle termínu založení:

Letní varianta: setí do 31.07. a ponechaná na pozemku minimálně do 24.9.

Ozimá varianta: setí nejpozději do 6.9. a ponechána na pozemku minimálně do 31.10.

Nabídka vyjmenovaných plodin pro meziplodiny 2021

Osiva PRO SEEDS

Pro časné setí

Pro pozdní setí

hořčice bílá

svazenka shloučená

 

svazenka vratičolistá

jetel inkarnát

 

jetel alexandrijský

 

jetel šípovitý

 

lnička

 

ředkev

 

řeřicha

světlice barvířská

 

mastňák

 

len

vikev

 

pohanka

žito trsnaté

 

trávy 

NABÍDKA GREENINGOVÝCH SMĚSÍ OD PRO SEEDS

https://www.zelene-hnojeni.cz/meziplodiny-pro-pole/

Vyjmenované druhy meziplodin

bér vlašský, bojínek luční, čirok súdánský, čirok zrnový, festulolia sp., hořčice bílá, hořčice hnědá, jetel alexandrijský, jetel nachový (inkarnát), jetel perský, jetel šípovitý, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, koriandr setý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava rákosovitá, krambe habešská, lesknice kanárská, lnička setá, lupina bílá, lupina úzkolistá, lupina žlutá, mastňák habešský, peluška (hrách setý rolní), pohanka obecná, proso seté, ředkev olejná, sléz krmný, slunečnice roční, srha laločnatá, svazenka shloučená, svazenka vratičolistá, světlice barvířská (saflor), vičenec ligrus, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, nebo žito trsnaté (lesní).

Trávou nebo luskovinou do podsevu je

bojínek luční, festulolia sp., jetel luční, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, komonice bílá, kostřava červená, kostřava luční, kostřava rákosovitá, srha laločnatá, nebo štírovník růžkatý.


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod