ryze česká osivářská společnost

Kvetoucí ráj pro včely

Kvetoucí ráj - pestrá směs pro opylovače

Jednoletá, dlouhodobě kvetoucí směs

Aktuální leták

Složení: lnička setá, svazenka vratičolistá, pohanka setá, řeřicha setá, komonice bílá, jetel šípovitý, jetel alexandrijský, jetel nachový

Pestrost směsi a podíl zastoupených druhů byl konzultován s včelaři a navržen společně s odborníky z Výzkuného ústavu pícninářského v Troubsku

Dlouhokvetoucí porost, slouží jako zdroj pylu a nektaru pro domestikované i volně žijící opylovače a motýly.

Vyrovnaná velikost semen a přizpůsobivost této směsi ke stanovišti umožňuje snané založení kvalitního porostu ve všech podmínkách

Setí do připravené půdy s dostatkem vláhy a bez plevelů, do hloubky 1 až 2 cm.

Balení 1 kg, vystačí na zasetí 1000 m(0,1ha)

Objednávky zasílejte na mail: polakova@proseeds.cz

Objednávkový list: (prosím zkopírujte do zprávy)

Odběratel:

Jméno:

Ulice, č.p.:

PSČ, Obec:

Telefon:

Email:

IČO:

DIČ:

Dodací adresa, pokud se liší od fakturační:

Jméno:

Ulice, č.p.:

PSČ, Obec:


 

 


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod