ryze česká osivářská společnost

Zveme Vás na polní dny pro meziplodiny

 

Polní dne v Nové Vsi 4. listopadu 2021 - téma: Význam lignocelulózového komplexu z biomasy meziplodin pro zlepšení půdního prostření (VÚP Troubsko + PRO SEEDS)

Polní den v Žabčicích 5. listopadu 2021 - téma: Meziplodinové směsi a zásady jejich správného použití v OP. Ukázka přímého setí obilniny do meziplodiny a způsoby ukončení vegetace meziplodin (Mendelu + DVP Agro + PRO SEEDS)

Polní den v Lukavci 26. října 2021 - téma: Podzimní agrotechnika a péče o půdní úrodnost - sekvestrace živin a organické hmoty v půdě  (VURV + PRO SEEDS) - již proběhlo

 


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod