ryze česká osivářská společnost

Řepka ozimá – SONYX

  • České šlechtění, registrace ČR 2017
  • Středně raná liniová odrůda
  • Stabilitu výnosu zajišťuje výborný zdravotní stav, plasticita a odolnost k poléhání
  • Poskytuje velmi vysoký výnos v chladné oblasti, vysoký výnos v teplé oblasti
  • Nízké rostliny usnadňují vstupy do porostu
  • Semeno je velké s vysokou HTS a olejnatostí
  • Dynamický počáteční růst a vitalita podporují založení vyrovnaného porostu
  • Během podzimu nepřerůstá ani při časném termínu setí
  • Vhodná pro technologii setí řepky s vymrzajícím podsevem

Speciální ošetření osiva řepky SONYX

Osivo je ošetřeno kombinací bakterií, které fixují vzdušný dusík = Azotobacter sp. a Azoarcus sp. Tyto bakterie ihned od počátku vývoje zajišťují dobré zásobování rostlin dusíkem a fytohormony, což přispívá k lepšímu počátečnímu vývoji rostlin. A dále bakteriemi Lactobacillus sp., které spolu s přirozeně obsaženými fermentačními kyselinami podporují vitalitu a zdraví rostlin. 

Spokojeným pěstitelem této odrůdy se stalo např. ZD Záhoří Soběchleby, kde na ploše 30 ha poskytl v loňském roce výnos 3,67 t/ha. Své kvality a vyrovnané výnosy v rámci zkoušených lokalit prokázal SONYX i v pokusech SPZO, kde dosáhl průměrného výnosu 4,4 t/ha v roce 2018 a 3,7 t/ha v roce 2019.

 

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod