ryze česká osivářská společnost

Meziplodiny na Demofarmě Javorník 16.9. 2020

Srdečně Vás zveme na Demofarmu Javorník 16.9. 2020 od 8.30 

Seminář se bude věnovat meziplodinám, jako důležitému nástroji pro udržování půdní úrodnosti a obnově travních porostů v chráněných oblastech.

Na dopolední program přednášek a diskusi v sále naváže po obědě prohlídka porostů meziplodin s odborným komentářem.

K vidění budou meziplodinové směsi PRO SEEDS

  1. Ředkev olejná (pozdní GEISHA)  + lnička setá (ZUZANA)        3 + 3 kg                = 6 kg/ha
  2. Ředkev olejná (raná) + vikev jarní + svazenka vratičolistá           3 + 15 + 2 kg        = 20 kg/ha
  3. Svazenka vratičolistá + řeřicha                                                      4 + 2 kg                = 6 kg/ha
  4. Svazenka shloučená + světlice barvířská                                       4 + 10 kg              = 14 kg/ha
  5. Svazenka vratičolistá + svazenka shloučená + Jetel šípovitý        2 + 3 + 3 kg          = 8 kg/ha
  6. Jetel nachový + jetel šípovitý + svazenka vratičolistá                   5 + 3 + 2 kg          = 10 kg/ha