ryze česká osivářská společnost

Kvetoucí ráj pro včely

Kvetoucí ráj - pestrá směs pro opylovače

Medonosná, dlouhodobě kvetoucí směs

Produktový list

Složení: lnička setá, svazenka vratičolistá, pohanka setá, řeřicha setá, komonice bílá, jetel šípovitý, jetel alexandrijský, jetel nachový

Pestrost směsi a podíl zastoupených druhů byl konzultován s včelaři a navržen společně s odborníky z Výzkuného ústavu pícninářského v Troubsku

Dlouhokvetoucí porost, slouží jako zdroj pylu a nektaru pro domestikované i volně žijící opylovače a motýly.

Vyrovnaná velikost semen a přizpůsobivost této směsi ke stanovišti umožňuje snané založení kvalitního porostu ve všech podmínkách

Setí do připravené půdy s dostatkem vláhy a bez plevelů, do hloubky 1 až 2 cm.

Balení 1 kg, vystačí na zasetí 1000 m(0,1ha)