ryze česká osivářská společnost

Ředkev olejná – GEISHA

  • Ředkev vytváří silný a hluboký kořen, pomáhá rozrušovat utužení v celém půdním profilu = tzv. bio drill efekt. Přirozená meliorace, lepší využití srážek a udržení vody v půdě
  • Společně se lničkou dobře prokořeňují půdu, přinášejí velké množství organické hmoty a zlepšují strukturu a úrodnost půdy. 
  • fytosanitární efekt: potlačuje rozvoj půdních háďátek (antinematocidní efekt) a rozvoj některých houbových patogenů obilnin
  • kořen obsahuje vysoký podíl cukrů a porporuje rozvoj užitečných půdních mikroorganismů
  • během růstu zachytává značné množství N a ostatních živin z hlubších vrstev a navrací je do kořenové zóny následným plodinám
  • místa po rozkládajících se kořenech jsou bohatá na P a kořeny kukuřice je rády využivá pro svůj růst.
  • Likvidace mechanická nebo vymrznutím -7 až - 10°C

Produktový list

 

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod