ryze česká osivářská společnost

Hrách setý jarní – GAMBIT

Žlutosemenný hrách

Pozdní odrůda typu semi-leafless (úponkový hrách)

Rostliny jsou vysoké 104 cm

HTS 283 g

Tříletý průměrný výnos (2008-2010) ve zkouškách ÚKZÚZ 105,5%

Rostliny jsou vysoké s nižší odolností proti poléhání před sklizní

Barva květů je bílá, barva semen žlutá, semena jsou vejčitého tvaru

Velmi nízká aktivita trypsin -inhibitoru

Vyrovnaný zdravotní stav převyšující většinu odrůd

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Přednosti

  • rychlý počáteční růst
  • vhodný pro zakládání směsek a siláží
  • vysoké rostliny, středně odolné k poléhání
  • obsah dusíkatých látek je středně vysoký až vysoký
  • vyrovnaná barevnost semen
  • má vyrovnaný zdravotní stav převyšující většinu odrůd
  • vhodný i pro senáže a do luskoobilných směsek

Doporučený výsevek: 0,9 - 1 MKS/ha
Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

 

 

 

 

 


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz

PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279
580 01 Havlíčkův Brod